pvdelft.nl

Contact

Via de mail

Deze mensen doen het voor u!
Deze mensen doen het voor u!

De aanmeldingen willen we alleen via de mail laten verlopen.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen contant geld te accepteren en de betalingen alleen per overmaking te laten verlopen.

Bankrekening :NL24RABO0192062921 t.g.v. GPD Delft o.v.v.

activiteit, aantal en namen.
U bent alleen ingeschreven als u betaald hebt.

 

Heeft u nog vragen stuur dan een mail naar pvdelft@maakum.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van de GPD,

Aad, Ab, Pip, Sylvia en Ellen