pvdelft.nl

Inschrijven

Inschrijfformulier Kerstworkshop 2022

workshop_kerststuk_inschrijving__2.doc

Afzeggen of niet komen op een activiteit.

Als GPD organiseren wij tal van activiteiten, het komt voor dat deelnemers niet tijdig

afzeggen voor een activiteit of helemaal niet komen.

Dit betekent voor ons extra kosten, wij organiseren namelijk een activiteit voor een prijs

die altijd lager is dan de werkelijke kostprijs die wij betalen.

Deze twee prijzen zie je terug op ons inschrijfformulier.

In deze situatie moeten wij als GPD natuurlijk het volle bedrag wel degelijk betalen

aan de betreffende organisatie.

Wij hebben dan ook besloten in de toekomst, die deelnemers die niet tijdig afzeggen

of niet komen opdagen aan te slaan voor het volle bedrag.

Dit betekent dat u vanzelfsprekend uw inschrijfgeld niet terug krijgt, maar dat u

daarnaast ook wordt belast voor het deel wat voor onze rekening komt.

Bij onze reizen maken wij u er daarom ook altijd op attent dat u het beste een

annuleringsverzekering kan afsluiten.

Wij gaan er van uit dat u zich hierin kan schikken.

Als bestuur kunnen wij altijd onder bijzondere omstandigheden hiervan af te wijken.

Wijziging inschrijven GPD

Omdat het grootste deel van onze collega's in hetzelfde kantoor werken en bijna iedereen via internet kan betalen is besloten dat voor reizen en activiteiten er alleen nog per bank betaald kan worden.

Dit kunt u doen op bankrekening: NL24RABO0192062921, Rabobank Delft.

Let op: u bent pas definitief ingeschreven (onder voorwaarden van beschikbaarheid) als u betaald heeft en het geld op onze bankrekening is bijgeschreven.

Wilt u bij de betaling de activiteit en namen vermelden?